Úvodní stránka

Název ústavu

211 - Ústav biologie rostlin
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Telefon: +420 545 133 011 Fax: +420 545 133 025
E-mail: botanica [at] mendelu.cz
Vedoucí: prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
Další informace: Zaměstnanci / Vyučované předměty / Stránky pracoviště

Informace o ústavu